Stypendium dla tegorocznych maturzystów! 

Zdobądź rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej 

i Stypendium Pomostowe na I rok studiów

 

    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

Program Stypendialny „Moje Stypendium – moja szansa”

(2019-10-20) W dniu 15 października 2019 r. w Łodzi, zawarta została Umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, działającą w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Narodowym Bankiem Polskim, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, na mocy której Stypendium Pomostowe XVIII edycji  2019/2020, na pierwszy rok studiów, otrzymali:

(2016-12-01) W dniu 30 listopada 2016 r. Komisja Stypendialna TPZD przyznała 3 stypendia naukowe Damy Radę na rok szkolny 2016/2017. Otrzymali je:

Szukaj na stronie