Stypendium dla tegorocznych maturzystów! 

Zdobądź rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej 

i Stypendium Pomostowe na I rok studiów

 

    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

Program Stypendialny „Moje Stypendium – moja szansa”

 

(2017-10-29) W dniu 26 października 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości  w  Łodzi, a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na mocy której Stypendium Pomostowe XIV edycji  2017/2018, na pierwszy rok studiów, otrzymali:

(2016-12-01) W dniu 30 listopada 2016 r. Komisja Stypendialna TPZD przyznała 3 stypendia naukowe Damy Radę na rok szkolny 2016/2017. Otrzymali je:

Szukaj na stronie