Adres Stowarzyszenia:

    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

    ul. Krasickiego 3

    37-750 Dubiecko

    tel. +48 ... 16 6511451

    kom. 882 098 305

    tpzd[at]op.pl

Regon 651533293, NIP 795-22-78-574 

nr r-ku 49 9093 1020 2002 0210 5574 0001 Bank Spółdzielczy w Dynowie o. Dubiecko