„Muzyka nie wyraża namiętności, miłości czy tęsknot

tej czy innej jednostki, w tej czy innej sytuacji.

Muzyka jest namiętnością, miłością i tęsknotą.”

Te słowa R. Wagnera szczególnie wymownie zabrzmiały podczas koncertu muzyki i poezji klezmerskiej, który odbył się 12 listopada 2006r. w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku.

„Szarością dnia będziesz żył.

Błękitem nieba żywił się.

Jasnością gwiazd rozgrzeszysz się.

W ciemności ziemi kojący odnajdziesz sen…”

Tymi słowami Agnieszka Sikorska przywitała miłośników piosenki refleksyjnej i nastrojowej poezji, którzy spotkali się 29 października w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku.

1 października o godz. 18.00 w Kresowym Domu Sztuki odbyło się spotkanie z podróżnikiem Przemysławem Pawłuckim, który prezentując pokaz multimedialny „Rowerem przez Islandię" opowiadał o swojej rowerowej ekspedycji na Islandię- wyspę niesamowitych kontrastów, gdzie ogień i lód ścierają się w wielu miejscach.

14 września 2006 r. w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku odbyło się otwarcie poplenerowej wystawy artystów w ramach Międzynarodowego Sympozjum SŁONNE 2006.

13 sierpnia 2006r. do Kresowego Domu Sztuki zawitały „Swojskie krajobrazy”.

Już po raz drugi w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku miało miejsce spotkanie z cyklu „MISJE”, gdzie mogliśmy chociaż po części dowiedzieć się jak wygląda praca naszych misjonarzy na kontynencie afrykańskim.

18 czerwca 2006 r. w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku miało miejsce otwarcie wystawy poświeconej służbie misyjnej osób, które pochodzą z terenu naszej parafii: s. Ryszardy Piejko, ks. Karola Brysia, ks. Mariana i ks. Zdzisława Darażów, ks. Marka Blecharczyka i o. Wojciecha Szypuły.

11 czerwca 2006 r. na scenie Kresowego Domu Sztuki w Dubiecku wystąpił przemyski teatr „Fredreum” z jednoaktówką pt.: „Nikt mnie nie zna”, która zainaugurowała VII Przemyską Wiosnę Fredrowską.

Tadeusz Budziński – człowiek „wiatr”

W dniu 20.05.2006 r w Dubiecku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej. Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie przyjęło następujące uchwały: