Uzgodnienia z dr. Januszem Cywickim dotyczące projektu logo oraz nazwy dla obiektu cerkwi greckokatolickiej.

Pan Dyrektor zaprojektował logo oraz jest autorem nazwy Kresowy Dom Sztuki. Bardzo dziękujemy za pracę i bezinteresowność.