Urodziłem się w 1962 roku w Przemyślu, gdzie mieszkam do dzisiaj. Przygodę z rzeźbą zacząłem w 1986 roku w Bieszczadach, które są dla mnie inspiracją do pracy twórczej.

W 2000 roku przygoda zmieniła się w pasję. Tworzę przede wszystkim w drewnie, a czasami również zajmuję się metaloplastyką. Fascynuje mnie sztuka sakralna, zwłaszcza Jezus i krzyż w naturze. Dlaczego natura? Bo jej stwórcą jest Bóg, a człowiek jest apogeum stworzenia. Tworząc w naturze staram się przekazać postrzegania drugiego człowieka z szacunkiem i miłością. Jan Paweł II rzekł kiedyś „Idźcie i upiększajcie świat sztuką, czyniąc go lepszym”.

Moim mottem są słowa zapożyczone z łaciny - signum meum in terra - mój znak na ziemi to krzyż, którym znaczę tę ziemię. Krzyż to sens istoty człowieczeństwa. W 2004 i 2008 roku otrzymałem wyróżnienia w VII i IX Wojewódzkim Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy w Rzeszowie. W 2008 roku I nagroda w I Regionalnym Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej w Przemyślu. W 2004 roku zacząłem pisać wiersze. Niektóre zostały przetłumaczone na język ukraiński i słowacki. W 2008 roku wyróżnienie w III edycji Konkursu Poezji o Janie Pawle II w Przemyślu.

Posiadam dwie autorskie galerie rzeźby w Przemyślu i w Motoreście w Brekovie na Słowacji. Moje prace znajdują się także w prywatnych zbiorach w Polsce, Słowacji, Ukrainie, Rumunii, Austrii i Włoszech. Wielokrotnie brałem udział plenerach międzynarodowych w Polsce i zagranicą, jak również w wystawach zbiorowych i indywidualnych. W 2002 roku powstał w Przemyślu PAX VOBIS. Pod tą egidą, wraz z przyjaciółmi prowadzimy działalność ekumeniczną w szerzeniu pojednania na fundamencie wiary, modlitwy, kultury i sztuki.

Marian Garwona

 

{gallery}Garwona{/gallery}