Barbara Lis z kontrastów – 5 września 2008 r. - wystawa w ramach Międzynarodowych Spotkań Artystów - Słonne 2008.

Barbara Lis to artystka, która w swoich efektownych, pastelowych obrazach umiejętnie łączy dwie formy artystycznej ekspresji: intelektualną i emocjonalną. Do tej pierwszej – intelektualnej – należy zdyscyplinowana, starannie przemyślana kompozycja, geometryczne rytmy poszczególnych jej elementów i abstrakcyjność wizualna, zbudowana na budowaniu pełnych napięć relacji pomiędzy kontrastami kolorów.

Ta druga – emocjonalna- to gęsty zapis masy drobnych, pastelowych kresek i ostra gęstwa cieniutkich, wydrapanych ostrym narzędziem linii, rozrywających gęstą materię powierzchni zamalowanych tłustą kredką. To zapis porównywalny z charakterem pisma, notujący każde drgnięcie ręki, spowodowane emocjami, myślami i podświadomymi odczuciami. Tę pierwszą formę widać z daleka. Powoduje ona, że obraz nabiera rangi znaku, obejmuje się go jednym rzutem oka. Ta druga zaczyna dominować, gdy obraz ogląda się z bliska. Widać wtedy, że to, co pozornie gładkie i syntetyczne, w rzeczywistości składa się z chaotycznych drobnych kresek.

W obrazach Barbary Lis te dwie formy zarówno ze sobą się zmagają – jak i wzajemnie się dopełniają. Jak w życiu - w którym chaos drobnych przypadków, wydarzeń, gestów i działań porządkuje w celowość i sens nadrzędny rygor rozumu.

Stanisława Zacharko

Barbara Lis

{gallery}barbaralis{/gallery}