15 czerwca 2008 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bachórcu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi świętował I rocznicę poświęcenia i otwarcia obiektu.

Przed rokiem poświęcenia dokonał J. Ek. Ks. Abp Józef Michalik - Metropolita Przemyski. Tym samym - wraz z ówczesnym Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosławem Przewoźnikiem - oficjalnie otwarta została na terenie gminy Dubiecko placówka służąca wsparciem dla osób dorosłych, niepełnosprawnych.

Uroczystość tegoroczna składała się z dwóch części. Rozpoczynała ją Eucharystia sprawowana w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Dubiecku przez J. Ek. Ks. Bp Mariana Rojek wraz z Ks. Prałatem Ryszardem Panek i neoprezbiterem Ks. Wojciechem Matwiej. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się także: Delegatka Matki Prowincjalnej s. Marii Rokosz ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z Krakowa – s. Małgorzata Kapłon, Ks. Proboszcz parafii Bachórzec Kazimierz Siciak, Wójt Gminy Dubiecko – Zbigniew Blecharczyk, Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Hendzel, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Irena Kuzara oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej – Jacek Grzegorzak. Zaraz po uroczystościach kościelnych nastąpiło w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku otwarcie wystawy zatytułowanej „Człowiek człowiekowi miłością”. Wystawa prezentowała prace wykonane podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych w ŚDS w Bachórcu. Uczestnicy zajęć terapeutycznych przestawili także montaż słowno-muzyczny o tematyce nawiązującej do tytułu wystawy. Odbyła się również krótka prezentacja multimedialna, przedstawiająca nie tylko początki funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu, ale także zeszłoroczny akt poświęcenia i otwarcia Domu. Niedzielne obchody świętowania 1 rocznicy poświęcenia i otwarcia ŚDS-u miały również na celu stymulację procesu integracji społecznej osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.

{gallery}czlowiekczlowiekowi{/gallery}